פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


ATENÇÃO: Podemos levar até 24h para responder seu ticket/chamado, pedimos que se você tiver urgência entre em contato pelo WhatsApp para ter uma resposta mais rápida: +55 (82) 98140-5210

 Suporte

Assuntos relacionados a suporte/ajuda

 Vendas

Assuntos relacionados a pré-venda

 Financeiro

Assuntos relacionados a pós-venda (Atrasos, faturas ou cancelamentos)